“Wij ervaren het als een systeemuitdaging, dat de werelden van de bedrijfsarts en de reguliere arts nog steeds erg gescheiden acteren.”

Interview Nathalie de Jager, Manager Gezond Ondernemen bij Zilveren Kruis

“Wij ervaren het als een systeemuitdaging, dat de werelden van de bedrijfsarts en de reguliere arts nog steeds erg gescheiden acteren.”
28–06–2019

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, het verbinden van de verschillende zorgsectoren, voor een zo goed mogelijke gezondheid van onze burgers. Toch is dat in de praktijk niet het geval. Wanneer een werknemer ziek wordt en verzuimt stapt hij of zij in een specifieke wereld van zorgverlening, die niet noodzakelijkerwijs aangesloten is op de reguliere zorg. Dat moet anders, vindt Nathalie de Jager, Manager Gezond Ondernemen bij Zilveren Kruis. Zij legt uit hoe Zilveren Kruis al jaren erop inzet om een brug te slaan tussen de werelden van arbeid en zorg. 

Door: Herman van der Weide

We zijn in Nederland goed bekend met de rol van de bedrijfsarts, maar is er wat u betreft ook voldoende bekendheid rond beschikbare zorg wanneer het niet lukt om iemand snel weer terug te laten keren naar het werk? Zilveren Kruis (ZK) biedt vanuit haar visie op Gezond Ondernemen haar klanten reeds jaren Arbeidsgeneeskundige Diagnostiek. Zo kan de zorgverzekeraar medewerkers bij klantorganisaties zorg bieden, die nog niet overal geboden wordt. Kunt u toelichten in welke gevallen jullie een klinische arbeidsgeneeskundige inschakelen? 

De Jager: “Wij bieden inderdaad een klinische arbeidsgeneeskundige interventie, steeds in samenwerking met onze klantorganisaties. We zien een duidelijke behoefte vanuit onze zakelijke klanten om het ziekteverzuim onder controle te krijgen. We horen ook geregeld dat zelfs wanneer een klantorganisatie actief inzet op preventieprogramma’s, dit niet altijd betekent dat het verzuim direct afneemt. Dit betekent inderdaad dat we meer gebruik zouden kunnen maken van de klinisch arbeidsgeneeskundige interventie en de samenwerking met onze klanten op dat punt verder kunnen versterken”. 

“Dat wij deze klinische arbeidsgeneeskundige interventie bieden vanuit Zilveren Kruis aan onze zakelijke klanten is ook iets om nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. Wanneer een werkgever bij ons verzekerd is, dan is de drempel om deze specialistische zorg in te zetten ook lager.” 

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie