“We dweilen nu nog te veel met de kraan open.”

Interview met Jolande Sap, voorzitter NPHF Federatie voor Gezondheid

“We dweilen nu nog te veel met de kraan open.”
18–09–2014

Wanneer we voor deze uitgave van VOZ Magazine stilstaan bij preventie, dan treffen wij in Jolande Sap een vrouw met bezieling, die op een inspirerende wijze vertelt over de missie van NPHF Federatie voor Gezondheid. Sap pleit voor een fundamentele ombuiging van nazorg naar voorzorg. Zij beperkt zich hierbij niet alleen tot de gezondheidszorg, maar ziet deze noodzakelijke transitie in de volle breedte van bedrijfsleven en samenleving. VOZ Magazine interviewt Jolande Sap over het momentum dat we nu moeten pakken voor deze ombuiging.

Door: Herman van der Weide

Jolande Sap, voorzitter van de NPHF Federatie voor Gezondheid, begint met de ontstaansgeschiedenis van de federatie: “Deze federatie is initieel vanuit de publieke gezondheid ontstaan, maar de andere zorgsectoren en het bedrijfsleven sluiten steeds actiever aan. En dat is ook een cruciale voorwaarde om onze doelstelling te bereiken, omdat het vraagstuk waar we voor staan zich niet beperkt tot de gezondheidszorg. Gezondheid is wat ons betreft het uitgangspunt voor de beleidsvorming binnen alle beroepssectoren. Als NPHF willen wij gezamenlijk staan voor een nieuw perspectief, dat we als motto ook onder woorden brengen als ‘Van nazorg naar voorzorg’. Voorzorg is een belangrijk onderdeel van ieders werk. We moeten onszelf steeds de vraag blijven stellen ‘ben ik niet teveel aan de achterkant van de problemen bezig?’ Dat houdt ons scherp”.

DE SYSTEEMPRIKKELS MOETEN OM
Sap vervolgt: “Voor veel vernieuwende pilots is vaak geen structureel geld. Het ministerie van VWS zal met een goede financieringssystematiek moeten komen, want op dit moment is de prestatiebekostiging wel een obstakel hierin. Welke prestaties bekostigen wij nu op dit moment? Dat is toch de prestatie van het behandelen van ziektes. Zorgverzekeraars zijn nu wel begonnen om met vernieuwende concepten te komen, maar dat kan echt nog veel meer”.

Sap: “Een belangrijke taak die wij als federatie op ons hebben genomen, is dat wij een actieagenda voor de noodzakelijke vernieuwingen willen voorbereiden, zoals de financiering van het stelsel. De systeemprikkels en bijbehorende financiering zijn namelijk randvoorwaardelijk voor het succesvol tot stand brengen van de transitie naar voorzorg. Die transitie komt niet uit de lucht vallen en is op een aantal beleidsterreinen al langer gaande.

Denk bijvoorbeeld aan het ombouwen van sociale uitkeringen en ontslagvergoedingen in re-integratiebudgetten en scholing, om te voorkomen dat mensen aan de kant komen te staan. Of aan het beprijzen, hoe gebrekkig ook, van emissierechten voor CO2 zodat bedrijven een deel van de schadelijke effecten van hun productie op milieu en gezondheid moeten meenemen in hun prijzen”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie