“Voor een ondernemer, die twee tot vier mensen in dienst heeft, kan één werknemer die langdurig verzuimt al zijn faillissement betekenen.”

Interview Hans de Boer, voorzitter Ondernemingsorganisatie VNO-NCW

“Voor een ondernemer, die twee tot vier mensen in dienst heeft, kan één werknemer die langdurig verzuimt al zijn faillissement betekenen.”
28–06–2019

Gezond aan het werk blijven loont, daar is Hans de Boer, voorzitter Ondernemingsorganisatie VNO-NCW, het roerend mee eens. Toch moeten we ons in Nederland meer rekenschap gaan geven van de grote verantwoordelijkheden en risico’s die met name kleine werkgevers hebben, als het gaat om ziekte en uitval van werknemers. Er worden nu al stappen gezet, maar er ligt nog een grote taak voor ons om alle werknemers, bij grote en kleine werkgevers, gezond aan het werk te houden.

Door: Marika Marku

In deze uitgave van VOZ Magazine streven wij ernaar om zoveel mogelijk gezond mensen aan het werk te houden. Een goed beginpunt hierbij is om werknemers, die zich ziek melden, zo effectief mogelijk te begeleiden naar herstel en terugkeer naar het werk. Op dit moment speelt de werkgever, met diens zorg- en verzuimprotocol, daarin een hoofdrol. Wat is uw visie op de verantwoordelijkheid die nu grotendeels, of wellicht volledig, bij de werkgever ligt? 

De Boer: “Kijk, ziek zijn is altijd iets wat allebei de partijen raakt. De werknemer in de eerste plaats. Die heeft er last van. Maar het raakt natuurlijk ook de werkgever. Hij of zij krijgt te maken met tal van regels en moet natuurlijk vervanging regelen. Zeker kleine werkgevers hebben dat niet allemaal paraat en hebben vaak grote verantwoordelijkheden en risico’s die ze dragen. Zeker als een medewerker voor langere tijd wegvalt door ziekte. Als je dan een kaaswinkel of installatiebedrijf hebt en twee medewerkers in dienst hebt, waarvan één uitvalt, dan heb je meestal een acuut probleem. Het werk is niet opeens minder”. 

De Boer gaat verder: “Wij zien dat de werkgever veel verantwoordelijkheid draagt en we zetten als VNO-NCW erop in om hem zo goed mogelijk te ondersteunen, maar voor de langere termijn moeten we er ook naar kijken hoe dat anders kan. Zodat de werkgever zich kan richten op waar het ooit om begonnen is, namelijk met plezier ondernemen en nieuwe banen scheppen en kansen pakken”. 

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie