“Nederland moet meer doen om de invloed van de tabaksindustrie te beperken.”

Interview met Henk van Gerven, Tweede Kamerlid SP

“Nederland moet meer doen om de invloed van de tabaksindustrie te beperken.”
12–03–2015

In deze uitgave van VOZ Magazine staan we stil bij de kracht van leefstijl voor onze gezondheid. We zijn snel geneigd de interventie te zoeken bij het individu, de patiënt of de burger en diens eigen keuze als het gaat om gezond gedrag. Toch lijkt deze oplossingsrichting, als het gaat om het bevorderen van een gezondere leefstijl bij deze burger, niet in alle gevallen zaligmakend. VOZ Magazine interviewt SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven over de actieve rol van de industrie, als het gaat om beïnvloeding van leefstijlkeuzes van mensen.

Door: Marika Marku

De oplossing voor de bevordering van een gezondere leefstijl wordt meestal direct gezocht in het stimuleren van mensen om gezondere keuzes te maken. Denk hierbij aan aanbevelingen om meer te bewegen, minder suiker en zout te eten, minder alcohol te drinken en toch maar vooral te stoppen met roken. Zeker kunnen dergelijke adviezen mensen op het juiste spoor zetten en een aantal zal hierdoor ook een succesvolle stap op dit spoor willen wagen. Toch is binnen VOZ Magazine al geruime tijd aandacht gevraagd voor het feit dat gedrag zich moeilijk laat beïnvloeden: de uitgave eind 2012 over ‘besparingen in de zorg liggen buiten de zorg’, waar wordt ingegaan op het aspect van verslaving en hoe deze mensen gevangen kan houden in ongezond gedrag. De uitgave met gasthoofdredacteur Stephan Valk (2013) over verslavingsthema’s als alcohol en roken. En niet in de laatste plaats de voorgaande uitgave met gasthoofdredacteur Alexander Rinnooy Kan, over het Nationaal Programma Preventie: vooral de samenwerking met veldpartijen en de industrie komt hierbij nadrukkelijk aan bod. Een krachtige sleutel voor succes.

HET WHO-KADERVERDRAG INZAKE TABAKSONTMOEDIGING

Als het gaat om de primaire doelstellingen van de industrie hebben we het uiteraard over omzetvergroting, winstmaximalisatie en marketing als tool om deze doelen te bereiken. In enkele gevallen lijkt de primaire doelstelling van een industrie zelfs regelrecht in strijd te zijn met de inzet om mensen gezondere leefstijlkeuzes te laten maken. De tabak sector is een bekend voorbeeld van een dergelijke industrie, die bij groter succes leidt tot een verslechterde gezondheid van mensen.

Volstaat het in dit geval om dan bijvoorbeeld de politieke overtuiging te hebben, dat roken een eigen leefstijlkeuze is en dat de plicht van de overheid stopt met het informeren over de gezondheidsrisico’s? De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt dat niet voldoende en heeft hiervoor het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging in 2003 in het leven geroepen (het FCTC).

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie