“Met alle beschikbare kwaliteitsinstrumenten zien we nu door de bomen het bos niet meer.”

Interview met Tunahan Kuzu, Tweede Kamerlid PvdA

“Met alle beschikbare kwaliteitsinstrumenten zien we nu door de bomen het bos niet meer.”
05–06–2014

Als we het in deze uitgave van VOZ Magazine hebben over kwaliteit van zorg dan mag Tunahan Kuzu, Tweede Kamerlid PvdA en onder andere woordvoerder Geneesmiddelen, GGZ, Opvang en Verslavingszorg, niet ontbreken. VOZ Magazine interviewt Kuzu over het thema kwaliteit, de jarenlange discussie hierover binnen het veld, beleidsmakers en politiek. Maar ook vragen wij zijn visie op kwaliteit van zorg die meer preventief van aard is en juist voor een kwetsbare doelgroep als kinderen bedoeld is, namelijk vaccinatiezorg in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma.

Door: Herman van der Weide

KWALITEIT: AL JARENLANG EEN DISCUSSIE
Kuzu: “Kwaliteit van zorg is in Nederland al decennialang onderwerp van discussie. De precieze definitie hiervan en wat onder kwaliteit van zorg valt houdt het veld, patiënten en de politiek al jaren bezig. Bij de invoering van de marktwerking zijn er duidelijk twee voorwaarden gesteld, waaraan de zorg en de zorgaanbieders moeten voldoen, om marktwerking goed in te kunnen voeren. De eerste voorwaarde betrof transparantie. Dat voor ons allen helder en inzichtelijk kan worden gemaakt hoe ziekenhuizen, ggz instellingen en zorgaanbieders in algemene zin werken. De andere voorwaarde die is gesteld betrof dat de kwaliteit meetbaar zou worden gemaakt en geleverde zorg ook op kwaliteit getoetst kan worden. Minister Klink heeft toentertijd aangegeven dat er voor 80 medisch specialismen kwaliteitsindicatoren zouden komen. Daar is zelfs een projectbureau voor ingericht, Zichtbare Zorg, die deze eerste aanzet van indicatoren heeft opgesteld. De spanning die in deze tijd speelde, en nog steeds, is hoe wij nu evenwicht bewaren tussen het meten van kwaliteit en de verzwaring van administratieve lasten om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen”.

HET KWALITEITSINSTITUUT
Kuzu vult aan: “Vanuit mijn perspectief zijn er twee cruciale thema’s, als het gaat om de afbakening van kwaliteit van zorg: 1- de patiëntervaring. De beleving van de patiënt geeft veel informatie over de geleverde zorg en is ook een belangrijk thema voor het Kwaliteitsinstituut geworden. Maar alleen de patiëntervaring is nog niet voldoende, er gelden zeker ook 2- zorginhoudelijke indicatoren, die veel informatie geven over kwaliteit. Het Kwaliteitsinstituut heeft nu de opdracht gekregen om in gezamenlijkheid met het veld te werken aan een goed toetsingskader. Het veld heeft vanuit de professionele praktijk de opdracht de protocollen en indicatoren te definiëren. En wanneer het Kwaliteitsinstituut ter ore komt dat er ergens niet goed conform de vereiste kwaliteit gewerkt wordt, dan hebben zij nu ook doorzettingsmacht”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie