“Kennis leidt niet tot een gedragsverandering!”

Interview met Agnes Wolbert, Tweede Kamerlid PvdA

“Kennis leidt niet tot een gedragsverandering!”
12–03–2015

Een gezondere leefstijl leidt tot een verbeterde gezondheid op korte en lange termijn, dat is bij velen bekend. Toch leidt dit vaak niet tot betere leefstijlkeuzes door individuen, patiënten of burgers. Moeten we dan als overheid zeggen ‘we hebben aan onze informatieplicht voldaan, we willen verder niet gaan betuttelen’? Als het aan Agnes Wolbert ligt, Tweede Kamerlid voor de PvdA, dan reikt de taak voor de overheid een stuk verder. Wolbert: “Effectieve beleidsinterventies op het gebied van preventie en leefstijl vereisen een langdurige en nauwgezette inzet, juist vanuit de overheid!”.

Door: Herman van der Weide

In deze uitgave van VOZ Magazine, waar Marith Rebel onze gasthoofdredacteur is, willen wij stil staan bij de kracht van leefstijl en wat dit kan betekenen voor de gezondheid van burgers. Leefstijl heeft een sterk individueel aspect, waarbij de keuze van burgers centraal lijkt te staan. Is naar uw mening op dit moment de burger voldoende en adequaat geïnformeerd om ook een bewuste keuze te kunnen maken als het gaat om leefstijl? Denk hierbij dan aan de onderwerpen alcohol, roken, voeding, drugs en bewegen. Of zegt u ‘dat moeten mensen voor zichzelf maar uitmaken?’.

Wolbert: “Wat de PvdA betreft zijn wij heel expliciet; mensen met een lager opleidingsniveau en met een lagere sociaal economische status sterven zes jaar eerder en, werkelijk schokkend, leven 20 jaar in minder goede gezondheid dan mensen met een hoge sociaal economische status. Dat is dus 20 jaar een lagere kwaliteit van leven, dat is gewoon heel extreem. Dan kunnen we wel zeggen ‘als iemand gewoon op de bank wil blijven zitten dan laten we diegene toch gewoon’. Maar als deze feiten je ook maar enigszins raken dan heb je ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid deze sociaal economische gezondheidsverschillen kleiner te maken”.

WE HEBBEN EEN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Wolbert vult aan: “Uiteraard komt er een keuze-element bij kijken, dat als iemand zegt niet te willen bewegen dat diegene dat dan ook niet doet. Maar daar staat tegenover dat we weten hoe moeilijk het is om een gedragsverandering teweeg te brengen. Iemand die erkent dat die te zwaar is en af wil vallen, vindt het heel moeilijk om dat gewicht dan ook echt kwijt te raken. En als we het hebben over roken of alcohol, dan komt daarbij ook nog het verslavingselement. En we weten allemaal dat het erg ongezond is om te roken of veel te zwaar te zijn, maar dat leidt niet tot een ander gedrag. Kennis leidt niet tot een gedragsverandering! Dus ja, we kunnen wijzen op de individuele verantwoordelijkheid van mensen, wat we ook moeten doen. Maar ook vooral moeten we ons bewust zijn dat de maatschappelijke gevolgen van een slechte leefstijl enorm zijn. We moeten dus vanuit beide invalshoeken, individueel en maatschappelijk, maatregelen nemen”.  

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie