“In de zorg vormt het politieke risico ons grootste probleem”

Interview met prof.dr. Hans Leenaars, bestuurslid BNG Bank

“In de zorg vormt het politieke risico ons grootste probleem”
22–08–2013

Wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals scheiden van wonen en zorg en extramuraliseren van de lagere ZZP’s, hebben gevolgen voor zorginstellingen en de wijze waarop bijvoorbeeld ouderen in hun huisvesting moeten gaan voorzien. Deze uitdaging beperkt zich niet tot de zorgcliënt, maar raakt ook de zorginstellingen die vanwege deze wijziging in een andere financiële positie terechtkomen. VOZ Magazine interviewt prof.dr. Hans Leenaars, bestuurslid BNG Bank, over de positie die BNG inneemt in dit speelveld als belangrijke financier in de sector zorg.

Door: Marika Marku

AFREMMEN VAN DE GROEI DOOR SELECTIEF TE ZIJN IN HETGEEN WE ZORG NOEMEN

Prof.dr. Leenaars is zeer bekend met alle veranderingen in het politieke klimaat van onze sector zorg en erkent de nijpende financiële situatie: “De problemen die spelen zijn ons zeer bekend. Financieel gezien cumuleren ze in een stijging van de kosten van zorg, die ook niet goed te stoppen is. Een van de onderliggende oorzaken van de stijgende zorgkosten is dat elk aanbod zijn eigen vraag schept. Het beschikbaar komen van nieuwe technologie, hoe wenselijk ook, schept een eigen vraag. Daarbij, als tweede belangrijke oorzaak van de alsmaar toenemende kosten, zijn we in Nederland gewend meestal de weg van de minste weerstand te kiezen. We zijn allerlei dingen zorg gaan noemen, die geen zorg zijn”.

Leenaars vult aan: “Als we kijken naar mogelijkheden om deze groei redelijkerwijs te beperken, dan moeten we allereerst veel selectiever zijn in hetgeen we zorg noemen en dus ten laste van het zorgbudget mag komen. In die lijn denkend is het scheiden van wonen en zorg een goede gedachte”.

Leenaars: “Wanneer we het dan hebben over de extramuralisering van de lagere ZZP’s dan beogen wij daarmee dat er minder mensen intramuraal worden gehuisvest. Dat betekent dan wel iets voor de capaciteit van zorginstellingen en ook de financiers van deze instellingen. In de zorg is ons belangrijkste risico het politieke risico. Het gaat in de zorg vrijwel altijd over lange termijn financiering, om huisvesting te financieren. Het gaat niet om een werkkapitaal van een jaar of een rekening courant die morgen opgezegd kan worden”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.
Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie