“Houdbaarheid verzorgingsstaat is gebaat bij inwendig gebruik”

Column Oscar Hammerstein, partner Hammerstein Advocaten N.V.

“Houdbaarheid verzorgingsstaat is gebaat bij inwendig gebruik”
12–06–2013
De toenmalige Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Marga Klompé was hevig ontdaan toen men haar bij de invoering van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voorhield, dat er wel eens misbruik van die wet gemaakt zou gaan worden door werkgevers die van oudere werknemers afwillen. Wie had het hart om daaraan te denken? Er werd zoveel misbruik van gemaakt dat het hele stelsel op de schop moest.

De jongste telg van de Nederlandse verzorgingsstaat is het toeslagenstelsel. Sinds 2006 int de Belastingdienst niet alleen geld, maar deelt de dienst ook uit. Ook nu weer is men er van uit gegaan dat niemand toeslagen voor huur, kinderopvang en zorg zou aanvragen die er geen recht op heeft. Een controle op fraude blijkt er nauwelijks te zijn.

Tot het tijdperk Fortuyn bleek iedereen blind voor de nadelige gevolgen van opvang van economische vluchtelingen uit asielzoekerlanden zoals Marokko en Turkije. Deze immigranten maakten zoveel gebruik van onze sociale voorzieningen dat de nationale verzorgingsstaat onhoudbaar dreigde te worden. Wat Frits Bolkestein niet lukte, lukte Fortuyn wel. Hij maakte de problemen benoembaar en bespreekbaar. Daarna pas werden maatregelen genomen om misbruik tegen te gaan. Met enig succes is de immigratiestroom van buiten Europa ingeperkt hetgeen ook positieve gevolgen had voor de houdbaarheid van de verzorgingsstaat.

Een nieuwe bedreiging blijkt nu de alsmaar uitdijende Europese Unie. De uitbreiding met arme landen naar het Oosten, maakt dat steeds meer mensen uit die regio gebruik kunnen maken van het vrije verkeer binnen de Europese Unie, waarbij deze mensen al spoedig bekend raken met voor hen ongekende voorzieningen in Luilekkerland Nederland. De meeste Nederlanders worstelen met het invullen van de formulieren waarmee toeslagen bij de Belastingdienst kunnen worden aangevraagd. De liegende en bedriegende groeperingen uit Bulgarije en andere Oostelijke staten van de Europese Unie blijken daarmee weinig moeilijkheden te hebben. Het ambtenarenapparaat blijkt nog steeds zo naïef te zijn als Marga Klompé destijds was; van verhoogde paraatheid tegen misbruik van deze voorzieningen is geen sprake. Het gelekte bestuurlijke rapport GBA-fraude blijkt dat Bulgaren geen enkele moeite hebben om een vast adres in Nederland te krijgen met een legaal huurcontract, een BSN-nummer, een DigiD-code en zelfs een bankrekening bij een Nederlandse bankinstelling. Allemaal vals want in werkelijkheid wonen die Bulgaren hier helemaal niet; de meeste aanvragen worden op valse gronden gedaan enkel om gratis en voor niks Nederlands overheidsgeld op te strijken en daarvan in Bulgarije feest te vieren.

Het ergste is nog wel dat deze frauduleuze praktijken van niet ingezetenen al een hele tijd bekend zijn en voortduren ondanks dat iedereen daar allang van af weet, zo maakt RTL Nieuws bekend. De politie, de regionale recherche, het OM en de FIOD. Maar ook de Belastingdienst die voor Sinterklaas speelde met ons belastinggeld wist allang dat er op grote schaal misbruik werd gemaakt van deze voorzieningen. Per maand wordt door de Belastingdienst ongeveer één miljard aan toeslagen uitgekeerd. Dat een aanzienlijk deel daarvan in verkeerde handen terecht komt staat vast. Het gaat al gauw om honderden miljoenen per maand. De enige die zegt van niet te hebben geweten is de verantwoordelijke Staatssecretaris Frans Weekers. De controverse die daardoor ontstaat trekt de aandacht af van het probleem waarover het gaat. Dat opnieuw onze verzorgingsstaat onhoudbaar wordt door vormen van misbruik en bedrog die voorzienbaar zijn voor ieder weldenkend mens met enige realiteitszin. De oplossing ligt voor de hand: de Nederlandse overheid moet per direct stoppen met het overmaken van uitkeringen en toeslagen naar het buitenland. Niet alleen geen zorgtoeslagen meer maar ook geen kinderbijslag en weduwen- en wezenuitkering. De houdbaarheid van de verzorgingsstaat is gebaat bij inwendig gebruik.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie