"HET AMC IS BEREID FINANCI√čLE RISICO'S TE NEMEN"

Ruud Hopstaken over de zorgorganisatie vanuit financieel perspectief

"HET AMC IS BEREID FINANCIËLE RISICO'S TE NEMEN"
01–10–2012

Wat is er voor nodig om vanuit fi nancieel perspectief een lerende organisatie te zijn en is dat in een zorgorganisatie wenselijk? Nodigt de DOT uit om te leren of werkt de bestaande financieringsstructuur te beperkend om überhaupt een lerende organisatie te kunnen zijn? Is er sprake van een veilige omgeving om te leren of worden fouten gedurende het leerproces direct afgestraft? Is een strategieverandering vanuit de zorginstelling noodzakelijk, die een toename van de vraag naar zorg en de middelen ondervinden, terwijl aan de andere kant de financiële compensatie wordt afgebouwd? Ruud Hopstaken, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam met het aandachtsgebied Financiën in zijn portefeuille, licht de strategie van het AMC toe.

Door: Arvid Smits

Het AMC heeft sinds de overgang van de DBC systematiek naar DOT op 1 januari 2012 alleen overlopende dbc’s kunnen factureren. In deze periode zijn de salarissen en de ziekenhuiskosten betaald door de banken, waarmee een fi nancieringsarrangement is afgesproken. Reden is dat het AMC evenals de meeste andere ziekenhuizen nog niet of nauwelijks contracten heeft afgesloten met de zorgverzekeraars. Het ziekenhuis heeft inmiddels weliswaar met bijna alle verzekeraars afspraken, maar slechts met één is er defi nitieve overeenstemming. “De onderhandelingen met de verzekeraar zijn de afgelopen periode, en worden nog steeds, scherp gevoerd”, vertelt Hopstaken. De zorgverzekeraars hebben aangegeven zonder een getekend contract niet of heel beperkt over te gaan op bevoorschotting. De verzekeraars lopen bovendien op tegen de grenzen van hun capaciteit bij de invoering van het nieuwe bekostigingssysteem. Dit heeft tot gevolg gehad dat de ziekenhuizen zonder contract afhankelijk zijn van de na-ijlende DBC's uit het vorige jaar en de financiering van de banken. De vraag is of de inkomsten voldoende zullen zijn. Er vinden enerzijds bezuinigingen plaats en anderzijds moet nog maar blijken of hetgeen afgesproken wordt met de zorgverzekeraars, ook goed in het DOT systeem is verwerkt. "Aan de financieringskant geeft de bank aan dat we meer eigen vermogen moeten kweken. Ik vrees dan ook dat er ziekenhuizen zijn die in financieel opzicht in zwaar weer terechtkomen", stelt Hopstaken. Het AMC wordt gedwongen winst te maken en eigen geld op te potten. Aan zorgverzekerden is dat lastig uit te leggen, zeker nu het eigen risico al omhoog is gegaan, de zorgpremie nog omhoog gaat en het basispakket kleiner zal worden.

U moet ingelogd zijn om het hele artikel te kunnen lezen in het laatst verschenen VOZ magazine.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie