Zorgorganisaties van de toekomst willen blijven leren

Interview met prof. Wessel Ganzevoort

Zorgorganisaties van de toekomst willen blijven leren
01–10–2012

De sector zorg in Nederland is een belangwekkende en als we de discussies in het politieke debat volgen dan neemt het belang van de sector alleen maar toe. Als burger geven wij de zorg die wij krijgen een hoge prioriteit, maar blijkbaar zijn wij in Nederland nog niet helemaal in staat gebleken de alsmaar toenemende importantie van deze sector een congruente positie te geven in termen van bestaansrecht van zorginstellingen.

Door: Marika Marku

De politiek, de bestuurders in de zorg, de zorgverzekeraars en nu ook de gemeenten worstelen dagelijks met het vraagstuk: "Hoe te voorzien in goede zorg zonder dat dit elk jaar nog meer gaat kosten?". Prof. Wessel Ganzevoort, emeritus hoogleraar Organisatiedynamiek en -innovatie aan de Universiteit van Amsterdam, zou graag de focus in de sector die de afgelopen jaren op 'beheersing van kosten' en 'managerial sturen' wat hem betreft buitenproportioneel is benadrukt, verminderen en juist richten op de zin van zorg. "Natuurlijk is het belangrijk om de financiële huishouding op orde te hebben, maar dat is niet de reden van bestaan voor zorginstellingen. We moeten zoeken naar 'sturingsmechanismen' die direct relateren aan het bestaansrecht van een organisatie die zorg verleent en deze liggen juist niet in het verlengde van SMART- en in geldelijk opzicht kwantificeerbare componenten. Het bestaansrecht wordt in hoge mate bepaald door de zingeving die organisaties en haar professionals ervaren bij het leveren van zorg aan haar cliënten".

U moet ingelogd zijn om het hele artikel te kunnen lezen in het laatst verschenen VOZ magazine.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie