Zorg Dichtbij: ‘Eigen verantwoordelijkheid, maar samen’

Door: Lionel Amstelveen, directeur Zorgcampus

Zorg Dichtbij: ‘Eigen verantwoordelijkheid, maar samen’
12–06–2013
In de jaren ‘50 was de wijkverpleegster een bekend gezicht in de wijk. Zij was goed bekend met het wel en wee van bewoners en was degene met wie men het lopende gezondheidscontact onderhield. De wijkverpleegster van toen was al bezig met zorg dichtbij. Maar hoe doen we dat nu in tegenwoordige tijd, wat betekent voor ons nu zorg dichtbij?

‘Zorg Dichtbij’ is een begrip dat in mijn ogen bestaat uit formele en informele zorg:
1. De hernieuwde inzet van de wijkverpleegkundige; met de inzet van een wijkverpleegkundige is de veronderstelling dat dit zal leiden tot slimmer sturen op doelmatiger zorg en zelfregie van de cliënt.
2. Domotica: er wordt reeds enkele jaren ingezet op slimmere ICT in de vorm van domotica. Interfacecontact via de televisie tussen zorgprofessional en zorgvrager is een voorbeeld om de kosten van een omvangrijk zorgapparaat te verminderen.
3. Informele zorg: het wordt steeds belangrijker om in te zetten op informele zorg waarbij mantelzorgers en vrijwilligers in de wijk de zorgvragende bewoner bijstaan. Is dit een moeilijk te realiseren punt? Nee, dit gebeurde vroeger al.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie