We hebben het voortdurend over de participatiemaatschappij, maar dan heb je wel een gezonde bevolking nodig!

Interview met Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid D66

We hebben het voortdurend over de participatiemaatschappij, maar dan heb je wel een gezonde bevolking nodig!
18–09–2014

Het Nationaal Programma Preventie (NPP) heeft als doel ‘Nederland aantoonbaar gezonder te krijgen door meer in te zetten op preventie. Met meer aandacht voor gezondheid en vitaliteit in de omgeving waarin mensen leren, werken en wonen’. Pia Dijkstra heeft als een van de initiatiefnemers in de Tweede Kamer gevraagd om dit Nationaal Preventie Plan, zoals ook duidelijk werd in het artikel dat zij schreef voor VOZ Magazine in december 2012. VOZ Magazine interviewt Dijkstra een kleine twee jaar later over de resultaten tot zover.

Door: Marika Marku

Dijkstra: “Het klopt dat wij ons hier sterk voor hebben ingezet, zoals ook blijkt uit de motie die wij toentertijd samen met Hanke Bruins Slot van het CDA hebben ingediend en ook is aangenomen. Er zijn zeker goede eerste stappen gezet, waardoor ik ook eerder spreek van een ‘agenda’ met bijbehorende thema’s, dan van een uitgewerkt plan. Ik heb dus nog wel de nodige ambitie als het gaat om de verdere uitwerking van deze agenda. Denk daarbij aan vragen als ‘waar willen wij naartoe, welke afname van het aantal chronisch zieken hebben wij bijvoorbeeld per 2025 gerealiseerd; concreet waar willen wij staan met diabetes, hart- en vaatziekten en kanker?’. Deze concretiseringsslag is nodig, om te bereiken wat wij voor ogen hadden bij het door ons aangevraagd Nationaal Programma Preventie”.

U heeft dus nog wel de nodige vragen voor de minister van VWS als het erom gaat het Nationaal Programma Preventie succesvol te realiseren?

Dijkstra vervolgt: “Deze vragen, die zijn bedoeld om de benoemde thema’s te concretiseren, geven juist ook aanknopingspunten voor de maatregelen die we moeten gaan nemen om onze daadwerkelijke doelen te bereiken. De doorlooptijd van het NPP staat nu tot en met 2016 beschreven, maar we moeten na 2016 natuurlijk door met deze belangrijke thema’s! Maar zoals gezegd, dan zullen we eerst de stip op de horizon moeten zetten. Onze doelen voor preventie moeten duidelijk geformuleerd worden (SMART)”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie