VERSCHERPT TOEZICHT

Voorkomen is beter dan genezen!

VERSCHERPT TOEZICHT
01–10–2012

Verscherpt toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) komt nooit zomaar; veelal vormt een incident de aanleiding voor de inspectie om nader onderzoek te doen. De Nationale Inspectie Zorg (NIZ) is opgericht met als doel de instelling in deze lastige situatie te ondersteunen. VOZ spreekt met Herman van der Weide en Frans Versteegen, respectievelijk directeur public affairs en directeur zorginspectie van NIZ.

De nieuwe trend is dat het volk oordeelt en wel direct "Het blijft toch vreemd; de bestuurder van een zorginstelling die in het nieuws komt vanwege interventie van de IGZ is vogelvrij in de media en wordt ter plaatste neergesabeld in een interview", begint Van der Weide. "Direct verantwoording afleggen over de situatie, soms nog vooruitlopend op een onderzoek naar oorzaak en gevolg. Het volk zal direct oordelen. Dat lijkt de nieuwe trend maar is eigenlijk niet meer van deze tijd". Van der Weide veert op van zijn stoel. Hij voerde bij de IGZ van 1998 tot 2001 een opdracht uit in verband met grootschalig thematisch onderzoek naar de continuïteit van zorg tijdens de millenniumovergang. Hij kreeg zo een mooie kijk in de keuken van de IGZ en werkte samen met Frans Versteegen die voor hetzelfde project optrad als inspecteur voor de gezondheidszorg. De destijds ingezette samenwerking pakken beiden nu weer op met de oprichting van de Nationale Inspectie Zorg. Versteegen licht toe: "De NIZ is natuurlijk geen staatstoezicht op de zorg, maar kan wel in een vroeg stadium een tekort aan kwaliteit van zorg determineren en actie ondernemen. Dat is meestal te laat wanneer een zorginstelling te maken krijgt met een incident. Grip houden op de situatie en escalatie voorkomen, daar kan de zorginstelling die de hulp van de NIZ inroept op rekenen". Het verschil met het staatstoezicht is dat de NIZ niet kan handhaven, alleen adviseren.

Een zorginstelling kan onder verscherpt toezicht van de IGZ worden geplaatst, als de randvoorwaarden voor aantoonbare kwaliteit van zorg onvoldoende aanwezig zijn. Een incident vormt meestal de aanleiding voor de inspectie om nader onderzoek te doen. Wanneer de inspecteur van oordeel is dat onvoldoende voortgang wordt geboekt in de aanpak van de problemen, dan kan verscherpt toezicht worden ingesteld. Werkt de instelling onvoldoende mee, dan kan de inspecteur aan de Minister van Volksgezondheid vragen om een aanwijzing te geven. Een bevel tot sluiting kan de inspecteur afkondigen wanneer de situatie direct gevaar oplevert voor de cliënten in de instelling. Dan moet direct gehandeld worden en gaat de instelling of de betreffende afdeling(en) dicht.

U moet ingelogd zijn om het hele artikel te kunnen lezen in het laatst verschenen VOZ magazine.
Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie