SUPER WETHOUDER VOOR DE JEUGD…

Hans Kamps en zijn visie op de decentralisatie Jeugdzorg

SUPER WETHOUDER VOOR DE JEUGD…
01–04–2012

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Jammer alleen dat er zo weinig jeugd is. De maatschappij vergrijst in hoog tempo: in 2040 is het percentage 65 plussers meer dan 40 procent van de beroepsbevolking. Dan is het wel zaak om goed met de jongeren om te springen. Niet alleen uit maatschappelijke wenselijkheid maar ook uit economische noodzaak. Geen kind mag buiten de boot vallen.

Door: Hans Kamps

Dat hebben we ook netjes in het Internationale Verdrag inzake de rechten van het Kind afgesproken. Nu is zo’n verdrag gemakkelijk getekend. Het gaat om de praktijk die weerbarstiger is dan papier. Natuurlijk, met de meeste kinderen gaat het gelukkig goed. Maar er is een groep kinderen die een beroep moet doen op ondersteuning. Het gaat dan naar schatting om een potentiële groep van 15 procent van het totaal van 3,5 miljoen jongeren die ‘risico’ lopen op problemen. Ongeveer 5 procent – 175.000 kinderen – maakt feitelijk gebruik van gespecialiseerde zorg. Want geen kind mag buiten de boot vallen.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie