ROTTERDAM KIEST

Gebiedsgerichte organisatie van zorg en welzijn

ROTTERDAM KIEST
01–04–2012
Rotterdam staat voor de grote uitdaging te komen tot een duurzaam stelsel van zorg en welzijn. Het betreft een landelijk vraagstuk. Ook andere grote en minder grote steden in het land buigen zich over deze kwestie. Wethouder Korrie Louwes van Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie ziet in het vernieuwen van zorg en welzijn en een gebiedsgerichte organisatie van zorg en welzijn volop kansen voor de toekomst. In VOZ Magazine licht zij haar visie toe.

Fundamentele verandering

Wethouder Louwes: “Stad en deelgemeenten werken samen aan een fundamentele verandering van zorg en welzijn. Dat vergt een andere manier van denken, een nieuwe visie. De hulpverlening is veel te ingewikkeld geworden. Om een voorbeeld te geven: een regisseur kan voor de aanpak van complexe problemen in een gezin te maken krijgen met 25 verschillende wettelijke kaders, 17 verschillende indicatieprotocollen, 23 verschillende manieren van vraagverheldering, 31 diagnostische instrumenten en 27 verschillende registratie-en rapportagesystemen. Dat kan echt anders”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie