Op weg naar een kern-awbz: samenwerken is het credo

Interview met Daan Hoefsmit, voorzitter Raad van Bestuur CIZ

Op weg naar een kern-awbz: samenwerken is het credo
12–06–2013
De rol van de overheid verandert, de zorg verandert en het CIZ dus ook. Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn van VWS zijn brief aan de Tweede Kamer over de hervorming van de langdurige zorg. De bewindsman verwoordt in zijn brief de ingrijpende ommekeer die op de zorg afkomt. Zo wordt een groot deel van het budget voor de huidige AWBZ overgeheveld naar de Wmo (gemeenten) en Zvw (zorgverzekeraars). Daan Hoefsmit, voorzitter Raad van Bestuur CIZ, deelt met u zijn gedachten over wat zoal te gebeuren staat.

“Als de transitie van het budget van AWBZ naar gemeenten en zorgverzekeraars voorbij is, resteert een kern-AWBZ”, verduidelijkt Hoefsmit. “Een landelijke, centrale voorziening voor intramurale ouderen, geestelijke en lichamelijke gehandicaptenzorg. De staatssecretaris legt in zijn brief uit wat die kern-AWBZ inhoudt. Belangrijke onderdelen hieruit:
• De zorg in een instelling is en blijft een verzekerd recht.
• Wie niet langer met steun van zijn omgeving thuis kan wonen, kan zorg in een instelling krijgen. Ten opzichte van het Regeerakkoord wordt de drempel hiervoor verlaagd.
• Er wordt meer zorg op individuele maat geboden in plaats van standaard zorg. In de indicatiestelling wordt bepaald of er een recht op zorg is en hoe zwaar die moet zijn. De huidige ZZP’s (zorgzwaartepakketten) zullen echter verdwijnen.
• Bij de zorgkantoren ligt de verantwoordelijkheid voor een meer doelmatige uitvoering.
• Er komt een recht op het persoonsgebonden budget, onder stringente voorwaarden en fraudebestendig”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.
Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie