Meer veiligheid en meteen betere zorg. Voor mens, maatschappij en hulpverleners.

Interview met Bouke Bijnsdorp en Govert van Opbergen, GGZ inGeest

Meer veiligheid en meteen betere zorg. Voor mens, maatschappij en hulpverleners.
13–03–2014

Bouke Bijnsdorp en Govert van Opbergen zijn de afdelingsmanagers van de gesloten opnamekliniek resp. de 24-uurs crisisdienst van GGZ inGeest. Na beide de nodige vlieguren te hebben gemaakt in het primaire proces geven zij een jaar of zeven sturing aan de teams die opereren aan de frontlinie in het GGz landschap. Beide bevlogen en constant de focus op kwaliteitsverbetering en innovatie. “We zijn wars van accepteren dat de dingen nu eenmaal zijn zoals ze zijn. Hulpverleners kunnen nog zoveel meer uit zichzelf halen”.

Door: Hans de Goeij

Hoe staat het met de samenwerking tussen de GGZ en de politie als het om agressieve maar ernstig verwarde mensen gaat, die ernstige overlast geven of een bedreiging voor hun omgeving en zichzelf zijn?

“In 2003 sloten GGZ Nederland en de Raad van Hoofdcommissarissen een convenant over samenwerking bij opvang, begeleiding en behandeling van mensen met psychische of verslavingsproblematiek die overtredingen begaan, overlast geven of acute hulpverlening nodig hebben. Dat werd vervolgens lokaal uitgewerkt door betrokken partijen. Daardoor is er vervolgens best veel verbeterd. Eind 2011 werden de werkwijzen geactualiseerd met de ondertekending van afspraken tussen de landelijke politie en branchevereniging GGZ Nederland. Mooi op papier, maar nu de praktijk”.

Jullie gaan op dit moment dus anders met elkaar om in bijvoorbeeld acute gevallen met een verward persoon. Wat is er anders en hoe hebben jullie dit met de politie samen weten te bereiken? Wat kwam je daarbij van elkaar tegen en hoe gaat het nu?

“Sinds 2011 heeft onze GGZ organisatie met de Politie een meer regionaal uitgewerkt convenant. Daarin is vastgelegd op welke wijze en gebieden wij samenwerken, hoe onderlinge communicatie verloopt en wat te doen bij problemen. Het regelt twee hoofdgebieden: 1. de afspraken, in geval de Politie iemand aantreft die ze verward of zorgwekkend vinden, en 2. de samenwerking, als er in de instelling incidenten plaatsvinden waar personeel of andere patiënten hinder of schade van ondervinden”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie