Meer eigen verantwoordelijkheid zonder er iets over te zeggen hebben?

Hans de Goeij in gesprek met prof. dr. Evelien Tonkens

Meer eigen verantwoordelijkheid zonder er iets over te zeggen hebben?
30–12–2013
Actief burgerschap in de gezondheidszorg is een kwestie van een goede interactie tussen burgers en de instituties die burgers bedienen. Daarbij spelen instituties een uitnodigende en verbindende rol. Maar dat gaat niet spontaan, zeker niet in onze verstedelijkte samenleving. Actief burgerschap lijkt ver te zoeken. Hebben we veel afslagen gemist in het verleden om nu toegerust te zijn om dat gesprek met elkaar aan te gaan, met elkaar te delibereren? Actief burgerschap is nu vervangen door een soort horig burgerschap. Een gesprek over hybridisering van de gezondheidszorg of toch het smoren van actief burgerschap, en dus smoren van de democratie?

Evelien Tonkens is bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Door de gasthoofdredacteur is zij uitgenodigd om in gesprek te gaan met Hans de Goeij, bestuursadviseur van de Oude Gracht Groep in Den Haag. Aanknopingspunt voor dit gesprek is de kwestie waarmee Jolanda Buwalda als gasthoofdredacteur worstelt: de hybridisering van de gezondheidszorg. In de context van dit gesprek wordt die hybridisering geduid als de spanning in de driehoek van (1) professionalisering: meer vertrouwen geven aan de professionals in de gezondheidszorg die zich ook professioneel ontwikkelen, en tegelijk het streven naar meer eigen regie en verantwoordelijkheid nemen door de cliënt in de zorg en zijn of haar omgeving, als uitdrukkingsvormen van emancipatie en professionalisering van de cliënt. Vervolgens (2) de as waarop de doorontwikkeling plaats heeft van eigentijds én sociale, én economisch houdbare marktontwikkeling. En tenslotte (3) de as van de terugtredende overheid, die desondanks zelf meer en meer beheerinstrumenten en regels genereert.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie