Marc Pomp over de vaardigheid innoveren

'De cost gaet voor de baet uyt'

Marc Pomp over de vaardigheid innoveren
21–11–2012

Innovatie staat geregeld op de agenda in de politiek, maar het besef dat innoveren gepaard gaat met de noodzakelijke investeringen vooraf is niet altijd even prominent aanwezig. Voor organisaties werkzaam in de zorg die onderzoek en innovatie als kerncompetentie hanteren, waar de farmaceutische industrie een goed voorbeeld van is, lijkt de taak meer dan ooit 'innoveren tegen de verdrukking in'. VOZ Magazine vraagt Marc Pomp, adviseur gezondheidseconomie, ons uit te leggen hoe het zo komt dat in de politiek een waarde als zorg vooral als last wordt ervaren, een financiële last wel te verstaan. En wat is er nodig om dit chronisch 'kostendenken', waar we in de Nederlandse zorgsector aan dreigen onder door te gaan, om te buigen naar een bestendige focus voor de toekomst?

Door: Arvid Smits

Het maatschappelijke debat in de zorg niet in balans Pomp: "Op dit moment is de discussie zoals die gevoerd wordt in de politiek niet in balans". De discussies gaan alleen maar over geld, hoge salarissen van directeuren, verkwisting en welke onderdelen uit de zorg gehaald kunnen worden. Het zou veel meer moeten gaan over wat de zorg ons allemaal oplevert. Pomp heeft onderzoek gedaan naar de baten van de zorg, waarin hij een waarde hangt aan een gezond levensjaar en deze vergelijkt met de kosten van de zorg per Nederlander. Uit dit onderzoek heeft hij geconcludeerd dat de baten hoger zijn dan de kosten.

 

Het ethisch dilemma rondom dure geneesmiddelen

Binnen de zorgsector is de farmaceutische industrie bij uitstek exemplarisch te noemen als het gaat om de continue afweging 'de kost voor de baat uit' en keuzes die gemaakt worden ten behoeve van de ontwikkeling van geneesmiddelen. Wanneer een bepaald geneesmiddel na jarenlang onderzoek ook daadwerkelijk ingezet kan worden voor de zorg van patiënten, die daar baat bij hebben, laait het debat rondom de kosten-baten afweging weer op, maar dan in het zorgtraject zelf.

"De discussie over het niet meer vergoeden van dure geneesmiddelen is de afgelopen maanden hoog opgelopen. Een voorbeeld dat veelvuldig in het nieuws is geweest, is de behandeling van een patiënt met de ziekte van Pompe. Deze behandeling kost, afhankelijk van de patiënt, tussen de 400.000 en 700.000 euro op jaarbasis. Bij deze ziekte is de vraag opgeworpen in hoeverre de maatschappij bereid is de extreem hoge kosten te betalen voor een behandeling waarvan de relatie kosten en opbrengsten uitgedrukt in Quality Adjusted Life Year (QALY) twijfelachtig is", geeft Pomp aan. "Daar moet wel de vraag aan gekoppeld worden of een QALY voor de ene persoon gelijk is aan een QALY voor een ander persoon. Hebben we met z'n allen net zoveel over voor een extra QALY voor een tachtigjarige, als voor een moeder van dertig met opgroeiende kinderen? Dit is uiteraard technocratisch beredeneerd. Daarbij is het voor de politiek buitengewoon glad ijs hierover het maatschappelijk debat op gang te brengen".

U moet ingelogd zijn om het hele artikel te kunnen lezen in het laatst verschenen VOZ magazine.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie