Langdurige ziekte is inmiddels een juridisch traject geworden, maar als werkgevers zich verdiepen in dit proces betaalt dat zich terug.

Interview Pascal van der Mark, ARBO-co├Ârdinator bij Vestia

Langdurige ziekte is inmiddels een juridisch traject geworden, maar als werkgevers zich verdiepen in dit proces betaalt dat zich terug.
28–06–2019

Zoals bij het interview met Hans de Boer in deze uitgave van VOZ Magazine al duidelijk werd, kunnen de consequenties voor een werkgever bij langdurige ziekte van een werknemer groot zijn. In dat interview werd aangegeven dat zelfs bij één geval van langdurige ziekte dit voor sommige kleinere ondernemers het faillissement kan betekenen. Vestia daarentegen is zich als werkgever zeer bewust van deze consequenties. Pascal van der Mark, ARBO-coördinator bij Vestia, deelt graag zijn ervaring met deze complexe kwestie in dit interview met VOZ Magazine. 

Door: Herman van der Weide

Al snel wordt duidelijk in dit interview dat Van der Mark zich goed heeft verdiept in de materie van langdurige ziekte en welke procedures hiermee gepaard gaan voor werknemer en werkgever. In Nederland is deze procedurelast op z’n zachts gezegd ‘niet gering’. In het interview met Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW, werd besproken dat NRC in 2016 al het volgende artikel publiceerde:1 “Nederland is het gunstigste land om ziek te worden”. In dit artikel wordt duidelijk dat in Nederland veruit de langste doorbetaling bij ziekte geldt vergeleken met andere Europese landen. Veel werkgevers krijgen, wanneer een werknemer langdurig verzuimt, niet alleen te kampen met de lange loondoorbetaling van twee jaar. Nee, Pascal van der Mark weet dat het verhaal daar zeker niet ophoudt voor werknemers en werkgevers. Zelfs na deze twee jaar loondoorbetaling, ook in de gevallen dat de werkgever het dossier goed op orde heeft, gaat in veel gevallen de procedurelast door tot maximaal tien jaar. 

Maak als werkgever nu zelf eens de berekening, wat zijn de verborgen kosten die je niet ziet? 

Vestia heeft haar beleid goed op orde, als het gaat om de begeleiding van mensen die verzuimen. Kunt u aangeven of de nadruk dan met name ligt op de gezondheid van de werknemer, of krijgen de procedurele en juridische aspecten meer aandacht? 

Van der Mark: “Als Vestia zetten we er actief op in om onze werknemers gezond en vitaal te houden. Daarin spelen meerdere componenten een rol. Op het gebied van Medewerkerstevredenheid kunnen we zeker nog verbeteren maar op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid scoren we veel beter. Wij hebben bijvoorbeeld onze Duurzame Inzetbaarheid aanpak en ons Arbeidsbeleidsplan nauwkeurig uitgewerkt, waarbij veilig werken een topprioriteit is. Toch kan het gebeuren, dat een medewerker ziek wordt. Als Vestia hebben wij inmiddels een groot bewustzijn ontwikkeld, dat een zorgvuldige handelswijze rond ziekte en uitval van groot belang is voor werknemer én werkgever. Wij zetten bij een ziekmelding van een medewerker actief in op het zorgvuldig monitoren van de acties die wij als werkgever kunnen nemen, om iemand zo snel mogelijk weer terug te kunnen laten keren naar het werk. Dat staat voorop”. 

1 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/02/17/nederland-is-het-gunstigste-land-om-ziek-te-worden-a1493696 

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie