KWALITEITSINSTITUUT CRUCIAAL IN HET NIEUWE GEZONDHEIDSZORGBELEID!

Rien Meijerink licht toe ...

KWALITEITSINSTITUUT CRUCIAAL IN HET NIEUWE GEZONDHEIDSZORGBELEID!
01–08–2012

De gezondheidszorg zal bij de komende Kamerverkiezingen een belangrijke rol spelen. Vanwege de fi nanciële repercussies maar ook omdat de verschillende plannen verschillend uitwerken naar de kwaliteit van de zorg. Want de kwaliteit staat onder druk. Wat betreft de medisch-specialistische zorg heeft de RVZ in september 2011 een advies uit gebracht over een nieuw ziekenhuislandschap (RVZ, 2011). Dreigend kwaliteitsverlies stond daarin centraal. Het vergezicht dat de RVZ in dit advies heeft geschetst van zorgnetwerken, waarin verschillende professionals samenwerken, kon op brede steun rekenen. Er wordt evenwel heel verschillend gedacht over de weg er naar toe.

Door: Rien Meijerink

In het advies hebben wij aangegeven dat het nieuwe zorglandschap voor een groot gedeelte gerealiseerd kan worden door de dynamiek die uitgaat van het beoogde stelsel: risicodragende zorgverzekeraars die onderhandelen over goede zorg met zorgaanbieders, op basis van integrale tarieven - incl. kapitaallasten en de honoraria van medisch specialisten. Op een aantal punten gaat dat niet vanzelf en zal de overheid een meer nadrukkelijke rol moeten hebben. Deze grotere rol zien we met name bij het tot stand brengen van objectieve kwaliteitsinformatie en publieke kwaliteitsnormen, en bij het realiseren van een multilevel spoed eisende hulp (SEH). Het Kwaliteitsinstituut (in oprichting) heeft hierbij een essentiële rol. Het moet sturen op gezondheidsdoelen mogelijk maken, het is nodig om samenwerking tussen zorgverleners tot stand te brengen en om het netwerk voor acute zorg te realiseren. Gezien het enorme maatschappelijke belang van dit instituut maak ik mij zorgen over de voortgang.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie