Interview met Gerdien Rabbers, directeur Samen Sterk tegen Stigma

Door: Herman van der Weide

Interview met Gerdien Rabbers, directeur Samen Sterk tegen Stigma
24–10–2013

“Als je je been hebt gebroken, vertellen we dat gewoon. Waarom zou dat bij een psychische aandoening anders zijn?”

Mensen met een psychische stoornis moeten, net als iedereen, volwaardig mee kunnen doen in wijk, buurt en stad. Deel kunnen nemen aan het arbeidsproces en verenigingsleven. Daarvoor is nodig dat de (directe) omgeving hen ziet als volwaardig persoon en niet als de psychische ziekte, waaraan ze op dat moment in hun leven lijden. Geen autist of schizofreen, maar iemand die autisme heeft. Om de volwaardigheid beiderzijds te ervaren is het nodig dat mensen met een psychische stoornis in staat zijn zelf een reële bijdrage te leveren aan een goede verhouding met de samenleving, waarin men actief is of wil zijn. Samen Sterk tegen Stigma wil het heersende taboe op psychische stoornissen wegnemen met als doel een gelijkwaardig maatschappelijk functioneren van mensen met een psychische aandoening mogelijk te maken.

Gasthoofdredacteur Stephan Valk heeft Samen Sterk tegen Stigma nadrukkelijk als bijdrage aan deze uitgave van VOZ voorgesteld. Stigmatisering, en dan de strijd daartegen, staat in de kernwaarden van de Parnassia Groep.

STIGMATISERING EN DE CONSEQUENTIES
Samen Sterk tegen Stigma is een jonge organisatie, opgericht door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), Fonds Psychische Gezondheid (FPG), GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en inmiddels is ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangesloten. Er zijn daar nu zes mensen werkzaam en vele vrijwilligers in het veld. Financiering vindt plaats door middel van subsidie vanuit het Bestuurlijk Akkoord GGZ van in totaal twee miljoen euro.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie