IS ER BEHOEFTE AAN EEN NIEUW TYPE BESTUURDER?

Prof. dr. Ruud Lapré legt uit ..

IS ER BEHOEFTE AAN EEN NIEUW TYPE BESTUURDER?
01–10–2012

Binnen het complexe zorgveld moet een bestuurder van bijvoorbeeld een ziekenhuis vele belangen dienen en tegelijkertijd de organisatiedoelstellingen blijven bewaken en onderhouden. Maakt het de patiënt wat uit welk type bestuurder een zorgorganisatie bestuurt? En mocht dat zo zijn, waar legt de patiënt dan het accent waar het over besturen gaat? Zijn aan de andere kant de verwachtingen van de patiënt rond zijn zorgproces en wat er allemaal mogelijk is redelijk en heeft die niet ook een eigen verantwoordelijkheid te nemen? Was het vroeger allemaal beter of werden er destijds ook nog wel eens fouten gemaakt? Kunnen we wat leren van het verleden, maar ook bedenken dat de openheid die er nu is een geweldige verbetering is ten opzichte van de betrekkelijke beslotenheid die de zorg vroeger was? Ruud Lapré, sinds 2011 voorzitter van de vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD), licht zijn visie toe in VOZ Magazine.

Door: Arvid Smits

Het is welhaast iedereen bekend, de zorgkosten nemen jaarlijks fors toe. Dit jaar gaat er via de AWBZ weer 3 miljard euro meer uit dan gedacht door de beleidsmakers. Als de kostenoverschrijdingen zo doorgaan wordt het beslag op de rijksmiddelen dermate groot dat zeer ingrijpende maatregelen genomen moeten worden. Maatregelen als eigen bijdrage verhoging zou er toe kunnen leiden dat bepaalde delen van de zorg straks niet meer voor iedereen toegankelijk zijn. We verwachten van een bestuurder in de zorg dat hij er alles aan doet om de eigen financiën op orde te houden. Zelfs als dat lukt, is dat dan voldoende om het totaal van de zorguitgaven in Nederland de komende jaren beheersbaar te houden? Aangezien we ook in het totale zorgbudget een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben (2,5% groei maximaal) zullen de gezamenlijke bestuurders hier nadrukkelijk oog voor moeten hebben. Ziekenhuisbestuurders worden daarmee mede verantwoordelijk voor de groei van zorgkosten en in het verlengde daarvan de staatsfinanciën. Om die rol ten volle te kunnen spelen worden er tegenstrijdige eisen aan de bestuurder gesteld. Hij moet een goed beheerder zijn van de eigen financiën, hij moet verantwoordelijkheid nemen voor de beheersing van de zorgkosten en dan, als hij nog tijd heeft, concurreren met dezelfde collega's als waar hij mee overlegt voor de beheersing. "De eisen die gesteld mogen worden aan een bestuurder van een zorginstelling, maar ook aan een patiënt zijn onderwerpen waar ik mij als voorzitter van de NVZD op focus. Er mag ook meer eigen verantwoordelijkheid verlangd worden van de zorgvrager", stelt Lapré. Op de lagere school kan al gestart worden met het geven van bijvoorbeeld het vak gezondheidskundig denken. Dit naast activiteiten als sport en gymnastiek, waarin de mentaliteit gekweekt wordt om gezond metjezelf en elkaar om te gaan. Daarnaast kan de patiënt, zonder eigen betalingen, niet meer alles willen als het gaat om zijn behandeling.

U moet ingelogd zijn om het hele artikel te kunnen lezen in het laatst verschenen VOZ magazine.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie