Goed zorgbeleid gaat uit van feiten

Interview met Prof.dr. Kim Putters, directeur Sociaal Cultureel Planbureau

Goed zorgbeleid gaat uit van feiten
12–06–2013

De koers Zorg Dichtbij legt een uitdagend vraagstuk neer wat de rol zou moeten zijn van de landelijke en lokale overheid, veldpartijen en de burger zelf. Prof.dr. Kim Putters constateert dat Nederland verwikkeld is in een enerverend gesprek gedomineerd door meningen en nodigt uit juist gebruik te maken van de feiten.

Door: Herman van der Weide en Marika Marku

Putters: “Ik constateer twee belangrijke bewegingen: de eerste is de internationalisering, het vraagstuk van Nederland in het buitenland. De tweede belangwekkende beweging is dat er een verschuiving gaande is van landelijk beleid naar lokaal beleid en uitvoering. Juist voor deze tweede beweging, die ik ook benoem als ‘Van Verzorgingsstaat naar Verzorgingsstad’, geldt dat ook het SCP een belangrijke toegevoegde waarde kan hebben voor de gemeente en de onderbouwing van beleidskeuzes. Dat doet het SCP door bijvoorbeeld onze kennis over jeugd, armoede en veiligheid te bundelen en beschikbaar te stellen. Als SCP maken wij uiteraard geen normatieve keuzes in de beleidsvorming, maar fungeren wij als spiegel als het gaat om hoe wij als bevolking er nu voor staan. Een belangrijk onderwerp hierbij is hoe we deze kennis ook steeds meer lokaal voor gemeenten kunnen ontsluiten”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie