GGZ, maak de toegevoegde waarde transparant door inzet op meetbare kwaliteit en preventie!

Interview met Tunahan Kuzu, Tweede Kamerlid PVDA

GGZ, maak de toegevoegde waarde transparant door inzet op meetbare kwaliteit en preventie!
24–10–2013

Volgens Kuzu, Tweede Kamerlid PvdA voor de GGZ, zijn het spannende tijden: “We weten allemaal dat we al 5 jaar in een economische crisis zitten, die heel Nederland heeft beïnvloed. Hoewel de signalen erop wijzen dat we langzaam aan het opkrabbelen zijn, moeten we maatregelen blijven nemen om uit deze situatie van krimp te kunnen groeien. Dat vergt een andere benadering van de zorg en dus ook een verandering voor hoe wij onze geestelijke gezondheidszorg in de toekomst willen vormgeven”.

Door: Marika Marku

In de GGZ gaat veel geld om, 6 miljard Euro. Veel mensen vragen zich af wat de toegevoegde waarde van de GGZ is. Wat is de visie van de PvdA hierop?
Kuzu: “Voordat de GGZ eruit zag zoals het er nu uitziet, had men daar in grote delen van de samenleving een afwijkend beeld van. We hadden het over gekken, gestoorden en krankzinnigen. Tegenwoordig zie je, in ieder geval in het beleid, dat psychische aandoeningen net zo zijn geaccepteerd als somatische aandoeningen. Tegelijkertijd weten we ook dat er sprake is van een stigma. Als mensen, als gevolg van dat stigma, echter te lang wachten met ingrijpen bij psychologische problemen worden deze steeds erger. Wij steken als eerste in op preventie. Preventie is er ook om ervoor te zorgen dat mensen niet in een verergerde situatie terecht komen. Tegelijkertijd weten we dat ruim 1 op de 4 Nederlanders ooit te maken heeft gehad, of te maken zal krijgen, met GGZ-gerelateerde aandoeningen. Onmiskenbaar is de bijdrage van de GGZ, een sector die de afgelopen jaren ook een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de overheveling van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet van de tweedelijns curatieve GGZ. Dat heeft van de sector ook het nodige gevraagd, zoals de aanpassingen van hun processen, werkwijzen en systemen. Tegelijkertijd weten we ook dat er sprake is van een enorme groei in volume. Het budgettair kader zorg staat vast, we hebben daar afspraken over gemaakt. Waar voorheen was afgesproken dat de sector tweeënhalf procent zou mogen groeien, groeide ze met 8% tot 10%. Qua volumegroei ging de sector, als ik het zo mag zeggen, flink over de schreef. Daarnaast moeten we als totale overheid bezuinigen, moet de zorgsector bezuinigen, dus geldt dit ook voor de GGZ. Dan is de vraag logisch of we het wel goed doen met elkaar. Dan zie je dat er sprake is van nieuwe toetreders, die in vergelijking met reguliere aanbieders dure DBC’s schrijven en aanwijzingen die duiden op overbehandeling”.

 

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie