Elke jongere de beste versie van zichzelf laten worden!

Interview met Tanja Jadnanansing, Tweede Kamerlid PvdA

Elke jongere de beste versie van zichzelf laten worden!
13–03–2014

In deze uitgave van VOZ Magazine vragen wij aandacht voor de thema’s zorg en veiligheid, waarbij gasthoofdredacteur Paul van der Velpen vooral de kracht van preventie nadrukkelijk in wil zetten. Preventie toont zijn waarde vooral vroeg in het proces, zo blijkt uit het interview met Hanneke Sint elders in deze uitgave, waar jongeren door inzet van sport meer zelfvertrouwen en structuur opbouwen in hun leven. Tanja Jadnanansing, Tweede Kamerlid PvdA Beroepsonderwijs en VO en voorzitter vaste kamercie Veiligheid en Justitie, ziet daarvoor echter ook een grote rol voor onderwijs weggelegd: “Zorgen voor jongeren in een veilige omgeving is niet alleen een kwestie van visie op gezondheidszorg maar vooral een samenspel van zorg voor welzijn, sport en scholing!”.

Door: Marika Marku

Tanja Jadnanansing blijkt een zeer betrokken politica te zijn als het gaat om het samenspel tussen de genoemde domeinen, vooral waar het erom gaat jongeren op een goede wijze te stimuleren en hun kansen op een duurzame toekomst te maximaliseren. Jadnanansing: “Het belang van rolmodellen speelt ook bij motivatie voor studie en het kiezen van een studierichting of beroep. Tijdens een bezoek aan een ROC in Leeuwarden sprak ik met twee Hindoestaanse meisjes, die zich afvroegen of zij dan misschien ook Tweede Kamerlid zouden kunnen worden. En waarom zou dat niet kunnen? Je kunt groter dromen en realiseren dan je zelf voor mogelijk houdt!”.

Jadnanansing vervolgt: “Zorg is voor ons heel belangrijk geworden. We hebben twee belangrijke pijlers als PvdA te weten zorg en werk. Daarbinnen ben ik woordvoerder beroepsonderwijs. Dit zit ook in de range onderwijs is arbeid. Zonder goed onderwijs kun je niet de arbeidsmarkt op”. Jadnanansing vertelt over haar gesprek met Robert, een leerling op MBO 1 niveau. Hij vertelt over zijn droom om kok te worden. Het ROC heeft een stuk van het gebouw vrijgemaakt, om dit aan de leerlingen te geven en eigen verantwoordelijkheid daarover te laten dragen. En hoewel de theoretische vaardigheden nog wat achtergebleven zijn, is zijn motivatie om in praktische zin aan de slag te gaan hartverwarmend en daar wordt hij op gewaardeerd. Jadnanansing: “Met scholing kun je op deze motiverende wijze jongeren een perspectief bieden, wat ook hun gezondheid in hoge mate bevordert. Immers thuis zitten en weinig of geen structuur hebben leidt vlug tot apathie en psychische en lichamelijke klachten”. Het is duidelijk dat Jadnanansing een sterke intrinsieke motivatie voelt om deze thema’s over het voetlicht te krijgen.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie