EEN BETAALBARE TOEKOMST VOOR ZORG EN WONEN

Roel Steenbeek over de synergie tussen pensioen, zorg en wonen

EEN BETAALBARE TOEKOMST VOOR ZORG EN WONEN
01–06–2012
De vergrijzing vanaf 2010 is zichtbaar in sterk oplopende pensioenaanspraken. De solidariteit van het huidige stelsel van AOW, pensioenen en zorg komt onder spanning te staan. Naast de toenemende vergrijzing daalt de beroepsbevolking. Een steeds kleinere beroepsbevolking zal voor een steeds grotere groep gepensioneerden de collectieve lasten moeten opbrengen. Bovendien stijgt de gemiddelde levensverwachting en zullen mensen langer aanspraak maken op de AOW, het pensioen en de zorg. Ouderen worden gemiddeld steeds vermogender: meer dan de helft van de senioren heeft een eigen woning en een goed pensioen.

Momenteel loopt de discussie of het vermogen in pensioenen en in de eigen woning niet kan worden aangewend om de juiste, eventueel op maat gesneden zorg, te leveren bijvoorbeeld door middel van pensioensparen of een pensioen hypotheek. Zorgverzekeraars spelen hier ook al op in door het aanbieden van zorg spaarproducten. Op deze manier zouden mensen ook langer in staat zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen en verzekerd zijn van goede zorg. Roei Steenbeek, voorzitter Raad van Bestuur Ymere, licht zijn visie toe op de ontwikkelingen in de zorg en de implicaties hiervan op het domein wonen.

"In de huidige maatschappelijke ontwikkelingen speelt het wonen een dominante rol, waarin Ymere zich met name onderscheidt", licht Steenbeek toe. "Uitgangspunt voor ons is om aan te sluiten bij de vraag van de klant. En die klant heeft de voorkeur om tot op hoge leeftijd zelfstandig te willen blijven wonen in het eigen huur- of koophuis. Of in ieder geval in de eigen woonomgeving te blijven met een vertrouwd netwerk van familie, buren, vrienden en gelijkgestemden. Tegenwoordig is het pensioen geen eindstation meer, want we willen ons blijvend ontwikkelen. Dat gaat het beste in een prettige en veilige woonomgeving met voldoende voorzieningen. Het winkelcentrum is dichtbij, andere ontmoetingsplekken en gezondheidcentra ook. Op deze manier kun je tot op hoge leeftijd je bijdrage leveren", geeft Steenbeek aan.

 U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie