De zorgzame wijk: betrokken, alert en actief signalerend voor haar burgers!

Interview met Rieta van Staalduine, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea

De zorgzame wijk: betrokken, alert en actief signalerend voor haar burgers!
30–12–2013

Rieta van Staalduine heeft een mooie staat van dienst als wij kijken naar haar ervaringen in de VG-sector en haar voorgaande functie als verantwoordelijke voor de AWBZ zorginkoop vanuit Achmea. Van Staalduine begrijpt dan ook goed de keuze van Jolanda Buwalda om stil te staan bij het onderwerp ‘hybridisering’: “Er staat veel te gebeuren, ook vanwege de afbakening van AWBZ naar sec verblijfszorg vanaf 2015. Hoe we deze verschuiving goed inbedden en welke rol de huisarts hier inneemt zijn belangrijke vragen die voorliggen”. VOZ Magazine interviewt Rieta van Staalduine, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea.

Door: Marika Marku

Van Staalduine: “Met het overhevelen van alle AWBZ zorgsegmenten, die niet aangemerkt kunnen worden als verblijfszorg, wordt de financiering van deze segmenten ondergebracht bij de zorgverzekeringswet of de gemeente. Het is duidelijk, we hebben het hier over een massieve operatie, die wij goed moeten doordenken en waar wij een heldere visie op moeten ontwikkelen. Hoe kunnen wij toekomstbestendig deze zorgtaak in de wijk vormgeven, dat is de cruciale vraag. We zien allemaal wel de spilfunctie van de huisarts hierin, maar we kunnen een dergelijke verzwaring van de zorgfunctie en de onderliggende verscheidenheid van zorgbehoeften niet ‘zomaar’ bij de huisarts neerleggen. Gelukkig zijn we al geruime tijd bezig om de ondersteunende functie voor huisartsen in de wijk in te richten aan de hand van wijk- en thuisverpleging. De uiteindelijke invulling van ‘zorg in de wijk’ vanuit beleid en politiek krijgt zijn beslag in het nieuwe jaar, maar bouwt voort op de kennis en kunde zoals de zorgverleners in de wijk deze van oudsher opgebouwd hebben”.

Van Staalduine vervolgt: “Als Achmea willen wij bij het realiseren van de ‘zorgzame wijk’ dit vraagstuk ook vanuit het perspectief van onze verzekerden beschouwen. De verzekerde was namelijk niet tevreden over het bestaande systeem. Hoewel wij de afgelopen jaren de huisarts versterkt hebben met o.a. de POH-functie, de casemanager functie en anderszins ondersteunende functies, kreeg de verzekerde met steeds meer zorgverleners te maken. Met name geldt dit voor onze verzekerden die te kampen hebben met multi-morbiditeit of een chronische ziekte, die juist veel waarde hechten aan het contact met één persoon. Daar hebben zij ook een vertrouwensband mee opgebouwd. Als wij het palet aan huisartsenzorg dan zo breed opzetten en daar allerlei ondersteunde functies onder plaatsen, komt die vertrouwensband tussen patiënt en huisarts onder druk te staan. Een onwenselijke situatie”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie