De zorgverzekeraars hebben een flinke steen in de vijver gegooid, wij pakken deze nu op!

Interview met Peter van der Meer, lid raad van bestuur OLVG

De zorgverzekeraars hebben een flinke steen in de vijver gegooid, wij pakken deze nu op!
30–12–2013

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, als een van de favoriete topklinische ziekenhuizen van Amsterdam en misschien wel van heel Nederland, heeft het druk. Peter van der Meer, lid raad van bestuur OLVG, heeft een aantal belangrijke speerpunten voor de komende jaren geformuleerd. Een van deze speerpunten vloeit direct voort uit de hybridisering en de druk om kwalitatief nog beter te presteren, tegen nog scherpere tarieven. Van der Meer: “Maar we willen niet alleen bezig zijn met tariefstelling, we willen ook meedenken over wat die beweging betekent voor de burger en de patiënt. Daar ligt vooral het vraagstuk voor de visie op zorg en waar delen van het zorgpalet nu het beste thuishoren”.

Door: Marika Marku

AMBITIES VANUIT DE EIGEN ORGANISATIE
De effecten van de hybridisering vinden voor het OLVG plaats tegen de achtergrond van grote dynamiek en vernieuwing, ook ingegeven door de ambities van het OLVG zelf. Van der Meer: “Wij zijn sinds 1 maart dit jaar bestuurlijk gefuseerd met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en wij doorlopen nu het traject om ook juridisch te fuseren en van daaruit een raad van bestuur in te richten. Een belangrijk element in dit fusietraject is dat wij de beide ziekenhuizen meer naar elkaar toe willen laten gaan, inhoudelijk, bedrijfsmatig en ook in termen van beloning en honoraria. Het spreekt voor zich dat dit de organisatie bezig houdt”.

Van der Meer vult aan: “Verder hebben wij ook nog twee grote projecten lopen, waaronder de verkoop van onze locatie op de Prinsengracht. Dat brengt ook de nodige activiteit met zich mee, omdat we de zorgverlening aldaar goed moeten verhuizen naar onze hoofdlocatie. Het andere grote project is dat wij in analogie met het Lucas Andreas in 2015 gaan werken met een nieuw elektronisch patiënten dossier (epd). En zoals we inmiddels allemaal weten heeft de uitrol van een EPD de nodige implicaties voor de organisatie, zowel in termen van de financiën als de tijdsinvestering van onze mensen om in dat nieuwe systeem opgeleid te worden”.

Niet in de laatste plaats is Van der Meer bezig om het OLVG voor te bereiden op de effecten die ontstaan voor het ziekenhuis als gevolg van de hybridisering. Een grootschalige verandering voor ziekenhuiszorg die zich onder andere uit in de vorm van selectieve zorginkoop door de zorgverzekeraar.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie