De zilveren bullet bestaat niet ...

Interview met Martin van Rijn, staatssecretaris van het ministerie van VWS

De zilveren bullet bestaat niet ...
12–03–2015

In deze uitgave van VOZ Magazine, waar Marith Rebel onze gasthoofdredacteur is, willen wij stil staan bij de kracht van leefstijl en wat dit kan betekenen voor de gezondheid van burgers. Leefstijl heeft een sterk individueel aspect, waarbij de keuze van burgers centraal lijkt te staan. Denk hierbij dan aan onderwerpen als alcohol, roken, voeding, drugs en bewegen. Maar wat doen we als overheid, als diezelfde burger zegt dat hij wil blijven drinken en roken? VOZ Magazine interviewt staatssecretaris Martin van Rijn over effectieve beleidsinterventies als het gaat om het begeleiden van de gezonde keuze.

Door: Herman van der Weide

HET BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE GEZONDE KEUZE

In de voorgaande VOZ over het Nationaal Programma Preventie is aandacht gevraagd voor de leefstijl van burgers en wat ervoor nodig is om deze op een hoger en gezonder niveau te krijgen. Door verschillende partijen is aangegeven het instrument ‘ļ¬nanciering’ nadrukkelijker in te zetten en daarmee daad bij woord te voegen. Op dit moment beslaat preventie namelijk een zeer klein deel van het zorgbudget. Als we het hebben over daad bij woord voegen voor effectieve beleidsinterventies, zou leefstijl dan niet een veel groter deel van het zorgbudget moeten gaan innemen?


Van Rijn: “Als het gaat om effectieve beleidsinterventies dan kunnen we rond het onderwerp leefstijl niet zomaar zeggen: “We weten het nu en zo gaan we het doen, we hebben de zilveren bullet”. We komen wel tot een steeds beter en dieper inzicht dat een gezonde leefstijl, waaronder meer bewegen, de gezondheid van het individu op de korte en zeker ook op de lange termijn sterk kan bevorderen. Als mens goede keuzes kunnen maken heeft uiteraard met gedrag te maken. We weten dat ander gedrag aanleren nog niet zo eenvoudig is. Daarom zoeken we steeds meer samenwerking met verschillende partijen, zoals de voedingsindustrie, omdat de gezonde keuze ook echt beschikbaar moet zijn voor mensen. Ja, je moet als burger goed geïnformeerd zijn en daar hebben wij als overheid een rol in te vervullen, maar dat kunnen wij niet alleen. Er is een inspanning nodig, ook vanuit de voedselproducenten, om de samenstelling van onze voeding gezonder te maken. In het overleg met producenten is gebleken dat zij zeker bereid zijn wijzigingen door te voeren zoals het verminderen van suiker, zout en vet. Daar hebben wij met hen ook convenanten over gesloten”. 

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie