De juiste zorg op de juiste plaats: een tweeledig vraagstuk

Interview met Pieter de Kort, bestuursvoorzitter Rivas Zorggroep

De juiste zorg op de juiste plaats: een tweeledig vraagstuk
10–04–2013

Pieter de Kort, bestuursvoorzitter Rivas Zorggroep, vraagt in deze uitgave van VOZ Magazine aandacht voor "de juiste zorg op de juiste plaats" en stelt daarmee dat er wat hem betreft op dit moment nog onvoldoende zicht ontwikkeld is op welke zorg op welke plaats in het zorgtraject thuishoort. Het is inderdaad opvallend hoe ad hoc bijvoorbeeld de besluitvorming rond de AWBZ financiering tegenwoordig plaatsvindt. "Maar deze kwestie speelt echt nog in de volle breedte", legt De Kort uit...

Door: Marika Marku

De Kort: "Dat is nu het gevolg wanneer de politiek een aantal knoppen aangereikt krijgt en steeds weer met diezelfde knoppen stuurt als er ergens bezuinigd moet worden. Het is wel begrijpelijk, maar mijn inziens ridicuul dat bijvoorbeeld de pakketdiscussie in de Tweede Kamer gevoerd wordt. Ineens gaat het in de politiek over de rollators en kunstgebitten, maar die discussie hoort daar niet, dat is een aangelegenheid tussen zorgverzekerde, zorgverzekeraar en wellicht de zorgaanbieder. Een ander mooi voorbeeld van een misplaatste discussie is die van het levenseinde van patiënten, die ook niet in de politiek thuishoort. Mijn inziens is dat nu juist een privé aangelegenheid, die thuishoort binnen de familie, eventueel met een arts erbij maar niet noodzakelijk. Wij hebben in Nederland scheiding van kerk en staat en daarmee van privé en publiek domein en soms lijkt het erop dat we dat zijn vergeten".

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie