De huisarts, de expert van de context!

Interview met prof.dr. Jan Kremer, hoogleraar patient-centred innovation Radboudumc

De huisarts, de expert van de context!
30–12–2013

Jolanda Buwalda roept op actief de verbinding te zoeken met de professional, want die heeft de kennis opgebouwd en kan veel duidelijkheid scheppen in de woelige dynamiek van hybridisering. Toch ziet prof.dr. Jan Kremer hier een grote valkuil, want is de wil van de professional wel wet? En als dat zo is, moeten wíj dat überhaupt wel willen? “Professionele zorg moeten we niet verder inrichten op basis van wat dokters nu al doen, dat gebeurt juist teveel. Wel inrichten langs de lijn van wat patiënten verwachten en nodig hebben. Zeker in samenwerking met de zorgverlener, maar vooral op basis van gelijkwaardigheid en de patiënt als vertrekpunt”, geeft Kremer aan.

Door: Arvid Smits

DEMOCRATISERING VAN DE ZORG
Kremer: “In het huidige systeem staat de aanbieder nog te veel centraal en wordt er onvoldoende gekeken naar de directe vraag en onderliggende behoefte van de patiënt. Vanuit mijn eigen verantwoordelijkheid wil ik graag een bijdrage leveren, om het maatschappelijke debat hierover aan te gaan. De verandering die wij als maatschappij doormaken, de zogenoemde ‘hybridisering’, is op z’n minst interessant te noemen. Als wij dan kijken naar de zorg, dan is deze opgebouwd rond het systeem van de professional. De tools om een verbinding te maken tussen aanbieder en patiënt zijn ‘eigendom’ van diezelfde aanbieder. De spreekkamer is een instrument van de dokter, om een relatie met zijn patiënt aan te gaan. Richtlijnen zijn er om de professionele praktijk te sturen, die ook weer door diezelfde professional worden bepaald. Het lijkt erop dat de professie als uitgangspunt nemen intrinsiek botst met het doel wat we juist voor ogen hebben, te weten de zorg organiseren op basis van de vraag!”.

“Wat een boeiende ontwikkeling te noemen is, is de slag die we nu doormaken en waarbij de relatie tussen arts en patiënt democratiseert. Wikipedia en internet in algemene zin zijn mooie voorbeelden en tools, waarbij kennis in handen is gekomen van de patiënt. Onder andere als gevolg hiervan is de kennis van de patiënt de afgelopen 10 jaar dramatisch toegenomen. Daarnaast krijgen patiënten steeds meer mogelijkheden om thuis zelf diagnostiek te doen, zoals het meten van bloeddruk en cholesterol. Door deze democratiseringsslag zal er een verschuiving plaatsvinden, waardoor het makkelijker is voor de patiënt om zelf de regie te nemen in het zorgproces”, legt Kremer uit.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie