DE PREVENTIEPARADOX

GGD en GHOR gaan in op de gezondheidsuitdagingen voor de komende jaren

DE PREVENTIEPARADOX
01–08–2012

Gezondheid is voor de mens een groot goed. De publieke gezondheid -gericht op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van het collectief van alle Nederlanders- kan er een belangrijke bijdrage aan leveren. Hoe? In een rondetafelgesprek op uitnodiging van VOZ magazine zetten GGD Nederland en GHOR Nederland uiteen welke gezondheidsuitdagingen de komende jaren op de Nederlandse samenleving afkomen en hoe de publieke gezondheid kan helpen deze aan te gaan.

Door: Herman van der Weide

Gezondheid is voor de mens een groot goed. Een goede gezondheid draagt direct bij aan het persoonlijk welbevinden in het leven. Wie fysiek en mentaal gezond is, heeft ook betere kansen op de arbeidsmarkt. Andersom kunnen het lekker meedraaien in de mallemolen van het leven en werk weer bijdragen aan gezondheid. Gezondheid houdt ook verband met een andere belangrijke waarde in het leven: veiligheid in de sociale en fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld de fysieke veiligheid. Dan hebben we het over kansen op gezondheidsschade of letsel door externe factoren, zoals slechte luchtkwaliteit of ongevallen en rampen. Samen staan gezondheid, maatschappelijke participatie, werk en veiligheid voor de meeste mensen bovenaan het lijstje van belangrijke zaken in het leven.

De mens is zelf primair verantwoordelijk voor de eigen gezondheid. leder mens heeft een belangrijk deel van de gezondheid ook in eigen hand. Veel ziekten zijn vermijdbaar. Gezond eten, niet roken, voldoende bewegen, het zijn allemaal zaken waarover een ieder eigen keuzes maakt. Maar ook neemt de overheid haar verantwoording op zich voor het bewaken van de gezondheid van de burger en beschermt deze tegen gezondheidsrisico's waarop hij/zij zelf nauwelijks of geen invloed heeft. Denk aan infectieziekten, rampen of meeroken. Die publieke verantwoordelijkheid wordt aangeduid als publieke gezondheid. Het is volksgezondheid in de breedste zin van het woord. De organisatie van die volksgezondheid is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dat is in de Wet publieke gezondheid bepaald. De GGD en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), voeren die wet in opdracht van gemeenten in de praktijk uit. Zij willen die uitvoering met een uitgesproken visie en missie realiseren. Dat blijkt uit hun onlangs verschenen document over de uitgangspunten van publieke gezondheid 'Publieke Gezondheidszorg voor een betere toekomst' en tijdens het ronde tafelgesprek, waaraan een zestal bestuursleden deelnamen. Deze zijn Ed d'Hondt, voorzitter GGD Nederland enGHOR Nederland, Ype Schat, bestuurslid GGD Nederland en GHOR Nederland en directeur Publieke Gezondheid Gelderland- Midden, Pa ui van der Vel pen, directeur Publieke Gezondheid Amsterdam-Amstelland, Ad Houtman, bestuurslid GGD Nederland en directeur Publieke Gezondheid Midden- en West-Brabant, Laurent de Vries, directeur GGD Nederland en als laatste Ruud Houdijk, bestuurssecretaris en plaatsvervangend-directeur GGD Nederland.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie