DE NEDERLANDSE ZORG IN DE EUROPESE TOP 3

Ruurd Jan Roorda over het leervermogen van Nederlandse ziekenhuizen

DE NEDERLANDSE ZORG IN DE EUROPESE TOP 3
01–10–2012

De beweging van denken in ‘kostenefficiency’ naar ‘afdwingen van kwaliteit’ is duidelijk in gang gezet. Zowel vanuit de overheid als de zorgverzekeraars zijn duidelijke eisen gesteld ten aanzien van de normen die ziekenhuizen en medisch specialisten moeten halen, teneinde zorg te leveren die wij van goede kwaliteit achten. VOZ Magazine vroeg Ruurd Jan Roorda vanuit ziekenhuisperspectief te reageren op deze duidelijk waarneembare ontwikkeling. Waar moeten we ons op richten als het gaat om hoge kwaliteit zorg en laten wij ons die opleggen of komt daar iets anders bij kijken? Roorda legt uit dat echte kwaliteit begint bij openheid en het borgen van veiligheid om van fouten te leren. “We komen er steeds meer achter, dat artsen net mensen zijn…”

Door: Marika Marku

Allereerst: de Nederlandse zorg is goed en iets om trots op te zijn Roorda begint met de vaststelling dat we in Nederland goede zorg leveren en uitstekend opgeleide professionals hebben: “Wij hoeven ons zeker niet te schamen voor hoe wij onze zorg verlenen en hoe wij onze zorgprofessionals opleiden. Dit gaat echter niet vanzelf, dat vergt een investering in onze mensen maar ook in een klimaat, waar de gedachte leeft dat we van onze fouten kunnen leren. Dit is een nadrukkelijke voorwaarde om de kwaliteitsverbetering in de zorg ook daadwerkelijk te kunnen realiseren”. Roorda licht toe dat het een verkeerde benadering is om, wanneer er door iemand een fout is gemaakt, vooral bezig te zijn met wie de fout gemaakt heeft en waar wij de schuld hiervan neer kunnen leggen. Roorda: “Het is een feit dat straffen slechter werkt dan belonen. Als wij dus willen dat wij het telkens een beetje beter doen, dan moeten wij de mensen belonen voor de openheid als er gesproken kan worden over de punten die verbetering behoeven”.

U moet ingelogd zijn om het hele artikel te kunnen lezen in het laatst verschenen VOZ magazine.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie