DE KANSEN VAN DE ZORGSECTOR OP DE ARBEIDSMARKT

André Timmermans over de arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg

DE KANSEN VAN DE ZORGSECTOR OP DE ARBEIDSMARKT
01–06–2012

André Timmermans is directeur van UWV WERKbedrijf, het trefpunt voor werkgevers en werkzoekenden in Nederland. Aan hem de taak de meest zichtbare kant van het UWV in te vullen: mensen aan het werk te helpen. VOZ Magazine sprak met deze 59-jarige UWV-directeur over de stand van zaken op de arbeidsmarkt in de zorgsector. Daarbij staan wij stil bij de inspanningen die het WERKbedrijf levert, om mensen met een arbeidshandicap te ondersteunen bij het vinden van een baan in de zorgsector

Door: Arjan van Westen

Met de opmerking “dat de zorg de afgelopen tien jaar kampioen banengroei is geweest”, zet Timmermans gelijk de toon van het gesprek. Hij refereert aan recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal banen in de zorg groeide met 385 duizend. Het totaal aantal banen in Nederland nam toe met 515 duizend. Drie kwart van de banengroei in het afgelopen decennium is dus toe te schrijven aan de zorg. Timmermans:“Kenmerkend voor de zorg is de vaste trend. De vraag naar arbeid is er in vergelijking tot andere markt- en overheidssectoren minder conjunctuurgevoelig’’.

Dat de werkgelegenheid in de zorg ondanks economische achteruitgang groeit, komt volgens Timmermans voor een belangrijk deel door de vergrijzing. Ook technologische ontwikkelingen, waardoor voortdurend andere behandelingen voor patiënten gerealiseerd worden, stimuleerden volgens hem de vraag naar personeel. Elk specialisme in de zorg kent innovaties, een ontwikkeling die inzake de toename van arbeidskrachten in de gezondheidszorg nogal eens over het hoofdwordt gezien. “De zorg is een sector waar in tegenstelling tot de industrie, innovaties juist gepaard gaan met meer vraag naar personeel’’, vult Timmermans aan.

In de zorg- en welzijnssector stonden in 2011 gemiddeld 19 duizend vacatures open. In totaal zijn er het afgelopen jaar 105 duizend vacatures op de Nederlandse arbeidsmarkt ontstaan. Veertien procent van deze vacatures is dus toe te schrijven aan de zorg. Ook deze cijfers van het CBS onderschrijven voor Timmermans dat de gezondheidszorg ook in ongunstige economische tijden een substantiële bijdrage levert aan de werkgelegenheid.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie