DE HUISARTS IN DE KRACHT VAN ZIJN PROFESSIE

Arno Timmermans over de visie van het NHG

DE HUISARTS IN DE KRACHT VAN ZIJN PROFESSIE
01–10–2012

Na ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest voor het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), waarvan ruim 12 jaar als bestuursvoorzitter, heeft Arno Timmermans per 1 september zijn functie verruild voor die van bestuursvoorzitter van het Westfriesgasthuis in Hoorn. Een bijzondere verschuiving van de eerstelijn naar de tweedelijn, zoals VOZ Magazine constateert. Juist deze aanstaande wisseling van functie hebben wij beschouwd al een geschikt momenturn om Arno Timmermans terug te laten blikken op de zeer dynamische ontwikkeling van de rol van de huisarts in onze zorgsector. De alsmaar versterkende positionering van de huisarts bij de beweging van het lafschalen van de zorg' en de op zijn zachtst gezegd openlijke erkenning van de sleutelpositie van de huisarts. Hoe kijkt Arno Timmermans aan tegen deze ontwikkeling en valt er wat hem betreft ook nog wat te leren voor deze 1Superdokter' zoals wij in Nederland deze bewust of onbewust aan het creëren zijn? En zijn onze verwachtingen inmiddels niet zodanig hoog, dat we ons systeem volledig zijn gaan inrichten op deze superdokter en diens onfeilbaarheid? Hoe kijkt het NHG aan tegen het borgen van het leervermogen van de arts en acceptatie van de omgeving, juist waar nu meer dan ooit alle ogen gericht lijken op onze gekoesterde huisarts?

Door: Marika Marku

Timmermans: "Waar het om gaat als huisarts, maar ook als zorgprofessional in algemene zin, is datje altijd aandacht blijft houden voor de kwaliteit van de zorg die je biedt. Als je deze aandacht op kwaliteit samen laat gaan met bereidheid om je daarover te verantwoorden dán zijn mensen bereid om jou de gelegenheid te geven te leren. Er zijn voorbeelden in de praktijk, waar ook inmiddels op verschillende plaatsen over gepubliceerd wordt, die aantonen dat wanneer een arts een fout maakt met ernstige gevolgen, de patiënt die het betrof een hele grote behoefte had om gehoord te worden. Het luisteren en erkennen in deze situatie zijn de belangrijkste dingen om te doen als arts".

U moet ingelogd zijn om het hele artikel te kunnen lezen in het laatst verschenen VOZ magazine.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie