DAPPERE DOKTERS ZIJN DE TOEKOMST

De rol van de huisartsenzorg in het curatieve zorglandschap

DAPPERE DOKTERS ZIJN DE TOEKOMST
01–08–2012
In de huidige curatieve zorg ligt het accent vooral op maximale zorg. De fi nancieringsstructuur stimuleert met name (over)behandelen en vergroting van (soms onzinnig) aanbod. In het nieuwe curatieve zorglandschap vormen optimale zorg en de dappere dokter samen de spil. Optimale zorg draait om de gunstigste zorg voor de patiënt waarbij de persoon van de patiënt belangrijker is dan de ziekte.

Dappere dokters

Dappere dokters gaan in gesprek met de patiënt over het kiezen van optimale zorg. Deze dokters hebben aandacht voor de betrokkenheid en eigen verantwoording van de patiënt bij de besluitvorming over de behandeling. Dit kan betekenen dat afgezien wordt van behandeling als je zelf de behandeling ook niet zou verkiezen of afzien van een verwijzing voor een relatief weinig betekenende klacht, het proactief in gesprek gaan met de oudere mensen over wat voor verwachtingen en wensen er zijn voor leven en zorg.

Een dappere dokter durft ook naar zijn eigen persoonlijke functioneren te kijken; wat bepaalt zijn verwijspatroon: onkunde, tijdgebrek, overbelasting/moedeloosheid, moeite om te gaan met de eisende patiënt, het gevoel alleen te staan of onvoldoende steun in de werkomgeving etc. Dit soort persoonlijke factoren speelt waarschijnlijk een grote rol bij de kosten die je als arts genereert, zowel in eerste als in tweede lijn. Dit zijn de dokters die de samenleving nodig heeft en gestimuleerd moet worden dat dokters zo willen zijn.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie