BAANSTEDE EN DE TOEKOMST VAN ‘SOCIAL FIRMS’

Waardevolle participatie door kansrijke ondernemingen

BAANSTEDE EN DE TOEKOMST VAN ‘SOCIAL FIRMS’
01–04–2012

Frank Verheul, algemeen directeur van BaanStede, is zeer betrokken als het gaat over de mensen die een traject doorlopen binnen zijn organisatie en de professionals die de cliënt met passie en kunde begeleiden. BaanStede heeft zich als uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) inmiddels ontwikkeld tot een groot arbeidsontwikkelings- en re-integratiebedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in brede zin. “Dit doen wij in veranderende en roerige tijden”. Frank Verheul licht in VOZ Magazine zijn visie toe op de ontwikkelingen binnen de Wsw en Wet werken naar vermogen (WWNV) en welke kansen deze bieden voor een vernieuwde en inspirerende vorm van begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Door: Carla Smit

“Het kabinet heeft besloten om per 1 januari 2013 de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) in te gaan voeren. Het doel van deze wet is het aantal mensen in de sociale werkvoorziening uiteindelijk te beperken tot 30.000, waar in 2010 ongeveer 100.000 mensen in de sociale werkvoorziening werkten. Deze nieuwe regelgeving gaat tot 2015 gepaard met forse bezuinigingen op de rijkssubsidie. De gevolgen voor BaanStede kunnen dan zijn dat de cliëntpopulatie daalt van 1.000 naar zo’n 300 mensen, hetgeen leidt tot een inkomstendaling van ruim 5 miljoen per jaar ten opzichte van 2010. Een dergelijke ontwikkeling is dermate fundamenteel voor de wijze waarop onze cliënten dienen te worden begeleid, dat wij al enkele jaren geleden gestart zijn om onze cliënten vanuit een nieuw paradigma te benaderen”, geeft Verheul aan. Centraal in deze paradigmashift staat de cliëntbegeleiding, waar maximaal wordt aangesloten op de aanwezige competenties, interesses én ontwikkelmogelijkheden van cliënten, vult Verheul aan.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie