Amsterdamse visie op generatiebestendig bouw- en woonbeleid

Interview met Eric van der Burg, wethouder Zorg en Welzijn in Amsterdam

Amsterdamse visie op generatiebestendig bouw- en woonbeleid
22–08–2013

Eric van der Burg, wethouder Zorg en Welzijn in Amsterdam, ziet veel kansen om ouderen actief in de samenleving te houden in een stad als Amsterdam. Visie op toekomstbestendig bouwen en wonen is dan wat hem betreft wel een must. Hoe gaat de stad Amsterdam om met deze uitdaging en wat is het antwoord op de woon- en zorgbehoefte van de Amsterdammer?

Door: Marika Marku

KANGOEROEWONINGEN? GEEN VOOR DE HAND LIGGEND WOONCONCEPT VOOR OUDEREN.

In het interview met trendwatcher Bakas elders in deze uitgave van VOZ Magazine wordt een oproep gedaan om de ouders weer terug te nemen in huis en daarmee de woonvoorzieningen in de ouderenzorg te ontlasten. VOZ Magazine is benieuwd of wethouder Eric van der Burg in Amsterdam zich herkent in deze stellingname en wat zijn visie op deze ontwikkeling is. Van der Burg: “Dan hebben we het over de Kangoeroe woningen. De metafoor van de Kangoeroe loopt in die zin niet geheel synchroon met de praktijk, omdat de Kangoeroe haar jongen in de buidel meedraagt en niet andersom. Dat is ook gelijk de moeilijkheid met het toepassen van dit woonconcept voor ouderen. In de praktijk is de ouder al gescheiden van de kinderen als het gaat om de woonvoorziening. In die denklijn draai je dat dan terug; dat ligt minder voor de hand dan wanneer je de kinderen in huis houdt, die in de meeste gevallen al in die omgeving wonen”.
Van der Burg vervolgt: “Daarbij moeten we ook niet vergeten dat we in een ‘regulier’ gezin vaak te maken hebben met twee volwassenen, die samen vier ouders hebben. Dan wil ik nog niet eens beginnen met het feit dat we als samenleving steeds meer toegroeien naar samengestelde gezinnen en gescheiden ouders, wat de zaak nog complexer maakt. Dus mijn inziens is dit concept van Kangoeroe woningen voor de opvang van ouderen geen geschikt alternatief voor de woonvoorzieningen, zoals we die nu kennen”.

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.
Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie